کودک
زمستاناول مهر

23*24*25* اردیبهشت ماه

سلام عزیزانم 

2/23

صفحه 104 هوش برتر 

صفحه 55 علوم

                

2/24

ترکیب نشانه ها اَ* اِ* اُ* ای*

صفحه 33 واحد کار 

صفحه 56 علوم 

***********

                 

2/25

قسمت دوم آیه 4 سوره قدر 

109 و110 هوش منطقی

صفحه 34 واحدکار 

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*