کودک
زمستاناول مهر

صفحه اصلی

متن خداحافظی
1399/02/31 ساعت 00:24:27
ا و2 خرداد ماه
1399/02/31 ساعت 16:17:02
30*31اردیبهشت ماه
1399/02/29 ساعت 15:13:27
توجه کنید 2/29
1399/02/29 ساعت 04:59:40
26*27*28اردیبهشت
1399/02/28 ساعت 03:14:06
شب قدر
1399/02/25 ساعت 19:41:56
کاربرگ نشانه ها
1399/02/25 ساعت 14:52:15
23*24*25* اردیبهشت ماه
1399/02/24 ساعت 23:57:18
2/21❤️❤️❤️2/22
1399/02/22 ساعت 22:01:00
1399/2/20
1399/02/21 ساعت 00:39:32
سوالات ❤️
1399/02/20 ساعت 12:30:01
1399/2/19
1399/02/19 ساعت 21:17:26
1399/2/18
1399/02/19 ساعت 02:13:12
1399/2/16
1399/02/17 ساعت 14:25:31
1399/2/15
1399/02/16 ساعت 00:47:03
1399/2/14
1399/02/14 ساعت 23:32:10
1399/2/13
1399/02/13 ساعت 22:36:51
1399/2/12
1399/02/12 ساعت 13:12:12
1399/2/11
1399/02/11 ساعت 21:16:06
1399/2/10
1399/02/10 ساعت 17:11:46
1399/2/9
1399/02/09 ساعت 17:42:38
1399/2/8
1399/02/08 ساعت 21:53:19
1399/2/7
1399/02/07 ساعت 18:10:40
1399/2/6
1399/02/06 ساعت 14:37:50
1399/2/5
1399/02/05 ساعت 20:33:21
1399/2/4
1399/02/04 ساعت 15:03:15
1399/2/3
1399/02/03 ساعت 10:55:09
1399/2/2
1399/02/02 ساعت 10:19:59
توجه توجه
1399/01/26 ساعت 14:12:21
مروری بر آموزش های اخیر
1399/01/23 ساعت 22:58:38
کاربرگ های مختلف
1399/01/22 ساعت 02:40:55
کاربرگ
1398/12/21 ساعت 18:18:00
مفاهیم اعداد
1398/12/21 ساعت 10:24:38
منتظر شماهستم
1398/12/19 ساعت 14:46:22
تدریس تفریق اعداد
1398/12/18 ساعت 19:30:57
دوستتان دارم
1398/12/15 ساعت 11:25:33
تمرین فعالیت های سایت
1398/12/09 ساعت 17:38:52
کاربرگ الگویابی شطرنجی
1398/12/05 ساعت 19:10:15
استان اصفهان
1398/12/03 ساعت 08:38:33
توجه توجه
1398/12/03 ساعت 08:28:21
طناب بازی
1398/11/28 ساعت 18:52:09
سپاس
1398/11/26 ساعت 14:21:05
مادر
1398/11/24 ساعت 19:02:40
فعالیت کلاسی
1398/11/23 ساعت 16:38:21
بگردوپیداکن
1398/11/17 ساعت 19:28:13
????
1398/11/17 ساعت 11:19:12
سودوکو
1398/11/17 ساعت 10:16:56
فعالیت های کلاسی
1398/11/17 ساعت 10:10:33
صدقه دادن
1398/11/12 ساعت 22:31:30
کاربرگ مشاغل
1398/11/11 ساعت 22:46:45
سیرمنطقی
1398/11/11 ساعت 20:51:36
ماز*
1398/11/09 ساعت 10:52:06
الگویابی شطرنجی
1398/11/09 ساعت 10:44:11
نقطه یابی
1398/11/09 ساعت 10:39:12
فعالیت های بهمن ماه
1398/11/09 ساعت 10:23:38
حضرت فاطمه
1398/11/07 ساعت 08:04:22
نمایشگاه
1398/10/21 ساعت 18:43:26
اردو
1398/10/17 ساعت 16:04:26
توالی
1398/10/17 ساعت 15:45:38
تمرین برای نشانه ها
1398/10/17 ساعت 15:39:05
ماز
1398/10/13 ساعت 19:28:10
سایه ها
1398/10/13 ساعت 19:10:33
ماز
1398/10/08 ساعت 16:15:55
اختلاف تصاویر
1398/10/08 ساعت 16:05:06
زنگ بازی و ریاضی
1398/10/08 ساعت 15:54:36
نقطه یابی
1398/09/29 ساعت 20:56:34
شب یلدا
1398/09/29 ساعت 19:47:48
افتتاحیه المپیادورزشی
1398/09/29 ساعت 19:46:47
کارگاه آذرماه
1398/09/29 ساعت 19:46:00
بازی بازی
1398/09/27 ساعت 15:03:55
دوخت بچه هادرکلاس
1398/09/21 ساعت 15:26:46
توالی ۴رنگِ عزیزانم
1398/09/21 ساعت 15:24:46
بازی
1398/09/20 ساعت 23:18:23
دوخت ساده
1398/09/20 ساعت 14:09:50
توانمندسازی
1398/09/19 ساعت 18:22:33
بگردوپیداکن
1398/09/19 ساعت 15:27:52
نشانه اَ َ و اُ ُ
1398/09/19 ساعت 15:18:24
حواس پنجگانه
1398/09/19 ساعت 15:11:28
الگو یابی
1398/09/18 ساعت 23:42:43
کاربرگ
1398/09/18 ساعت 23:36:03
کاردستی
1398/09/18 ساعت 23:21:38
آموزش سه گوش
1398/09/18 ساعت 23:20:11
نشانه اُ ُ
1398/09/18 ساعت 21:15:10
الگویابی
1398/09/11 ساعت 19:35:47
اعداد
1398/09/11 ساعت 19:33:27
نشانه ی
1398/09/11 ساعت 19:29:30
حروف
1398/09/11 ساعت 19:24:17
اختلاف
1398/09/11 ساعت 19:05:12
سودو کو
1398/09/05 ساعت 19:14:53
اختلاف تصویر
1398/09/05 ساعت 19:10:29
اختلافات
1398/09/05 ساعت 19:08:52
فعالیتهای ابان ماه
1398/09/05 ساعت 19:03:02
شعر برای همه ی حروف
1398/09/05 ساعت 18:58:19
اردو
1398/09/05 ساعت 18:50:09
تابلو اموزشی
1398/08/12 ساعت 08:04:48
تابلو اموزشی ابان ماه
1398/08/12 ساعت 07:50:13
روز کودک
1398/08/08 ساعت 18:04:06
خطوط جدید
1398/08/08 ساعت 17:58:42
خطوط
1398/08/08 ساعت 17:57:20
توالی
1398/08/08 ساعت 17:54:58
فعالیتهای کلاسی
1398/08/08 ساعت 17:49:35
اعداد
1398/08/08 ساعت 17:44:26
حروف
1398/08/08 ساعت 17:41:54
تمرین
1398/07/25 ساعت 07:46:41
رنگ کردن
1398/07/23 ساعت 13:15:06
خطوط
1398/07/23 ساعت 13:08:04
تفاوت هاو شباهتها
1398/07/23 ساعت 12:59:22
ماز
1398/07/23 ساعت 12:53:48
کارگاه
1398/07/23 ساعت 07:50:45
کاردرمنزل
1398/07/23 ساعت 07:46:16
قصه ونمایش
1398/07/22 ساعت 08:06:41
فعالیت های کلاسی
1398/07/21 ساعت 07:56:37
فعالیتهای کلاس
1398/07/21 ساعت 07:54:09
مدیریت پرتال همکلاسی
1392/11/01 ساعت 09:54:38