بسم الله
گلبارانمهدیحجابصلوات

توجه توجه

باسلام

لطفا بچه های عزیز برای روز سه شنبه 23 بهمن ماه یک عدد کاغذ کادو همراه داشته باشند .

با تشکراز همکاری صمیمانه شما والدین عزیز

کاربرگ

کاربرگ

                                    پسرم نام اعضای بدن رابرای مادر عزیزت بگو:

کاربرگ

                                    پسرم نام اعضای بدن رابرای مادر عزیزت بگو:

1