بسم الله
مهدی .صلواتباران  2الله4قرانکلاس2

خداحافظی

      

      از طرف معلم پیش دبستان خانم آقایی

عزیزان

من به خود می بالم که کودکانی دارم همچون آب زلال که دلشان آیینه خورشید است،

کودکان من مثل گندمند یعنی یک دنیا برکت ونعمت ورحمت ومن چه خوشبختم که خوشه های گندم در اطرافم موج می زند...!

مادران خوبم برای اینکه مدت زمانی است که شما با بنده وکادر پیش دبستانی در امر آموزش همکاری کردید باید از شما تقدیر وتشکر کنم

یک دنیا عشق ومحبت وآرامش برای همه شما عزیزان آرزو دارم.

تقدیم به تمامی خانواده ها

چگونه به فرزند یاد بدهم  به قرآن عشق بورزد؟

1.قران را برای کودک تلاوت کنید (ترتیل)چون والدین الگوی کودکان هستند.

2. به او قرآن خاصی هدیه بدهید که نام خودش را روی آن بنویسد.

3. صدایش را هنگام تلاوت ضبط کنید واز صدایش به روش بسیار زیبا تعریف کنید.

4. پس از حفظ قرآن به او هدیه بدهید .

5. به هنگام خواب برای او داستان های قرآنی بخوانید.

تکالیف

                                          

                                       

سلام دوستای خوبم ،حالتون چطوره،ان شاالله که سالم وسرحال باشید.

تکالیف 1 و2 خردادماه

قرار روزانه:تلاوت سوره نصر به همراه شعر آن

بچه ها جون امروز وارد سومین وآخرین ماه از فصل بهار شدیم:ماه خرداد

تکالیف 1 خرداد ماه   

کتاب مفاهیم واعداد صفحه 88

کتاب واحد کار صفحات 38 و39

گل من به سوالات من پاسخ بده:

عزیزم میدونی باغ وحش کجاست؟

آیا همه حیوانات در جنگل زندگی می کنند؟

به حیواناتی که در جنگل زندگی می کنند چه می گویند؟

حیوانات چه خطری می توانند داشته باشند؟

غذای شیر وپلنگ چیست؟

غذای میمون چیست؟

عقاب در کجا زندگی می کند؟وجز کدام گروه از حیوانات است؟

وقتی به باغ وحش می رویم برای اینکه حیوانات به ما آسیب نرسانند چه باید بکنیم؟

بعد از تماس با حیوانات چرا باید دستهایمان را بشوییم؟

وظیفه مادرمورد حیوانات چیست؟

تکالیف 2 خرداد ماه

قرار روزانه تلاوت سوره فیل به همراه شعر آن

کتاب هوش برتر صفحات 111 و112

............................................................................................................................................

  سلام پسرهای خوب من،امیدوارم حالتون خوبِ خوب باشه.

قرار روزانه:تلاوت سوره عصر به همراه شعر آن

تکالیف 31 اردیبهشت ماه

کتاب مفاهیم واعداد صفحات 85و86و87

کتاب علوم صفحه62

کلمات قرآنی

عزیزم کلمات پستهای قبلی را دوباره مرور کن.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار روزانه:تلاوت آیه الکرسی

تکالیف 30 اردیبهشت ماه

کتاب هوش منطقی ریاضی صفحه 112

کتاب هوش برتر صفحات 107 و108

کتاب واحد کار صفحه 37

زبان آموزی :کلمات قرآنی

عزیزم کلمات زیر را بخش بخش وبا صدای بلند بخوان:

ایلافِ                   تارِکی                    سَبیلُ                        اَرجُلِهِم           

طَیِباتُ                   کَریمُ                     مَرَتَینِ                        صابِرینُ

.........................................................................................................................................

                                         سلام مهربونای من،دعاهاتون قبول باشه

                                   قرار روزانه:تلاوت روزانه سوره حمد به همراه شعرآن

                                                 تکالیف 29 اردیبهشت ماه

                                               کتاب واحدکارصفحات 35 و36

                      عزیزم پس از دیدن فیلم در کانال سروش این صفحات را انجام دهید.

                                               کتاب علوم صفحات 60و61

                     پسر گلم فیلم مربوط به این صفحات را در کانال سروش مشاهده کن.

                                               زبان آموزی کلمات قرآنی

                                           عزیزم کلمات زیر را بلند بخوان:

اَلسِنَتِهِم             تَشهَدُ                  لَم یَلِد                   مَساکینَ                    سَبیلِ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                      قرار روزانه :تلاوت سوره کوثر به همراه شعر آن

                                                  تکالیف 28 اردیبهشت ماه

                                                 حفظ قرآن آیه 5 سوره قدر

                                      کتاب مفاهیم واعداد صفحات 82 و83 و84

                                       کتاب هوش منطقی ریاضی صفحه 111

                      عزیزم حتما قبل از انجام این صفحه فیلم مربوطه را مشاهده کن.

                                        قرار روزانه:تلاوت سوره قدر به همراه شعر آن

                                                    تکالیف ۲۷ اردیبهشت ماه

                                                 کتاب علوم صفحات ۵۷و۵۸و۵۹

                                                      زبان آموزی؛ کلمه خوانی 

                                       گل پسرم کلمات زیر را با صدای بلند بخوان:

انا             انزلنا               قدر            ادراک              خیر                اذن               امر   

.......................................................................................................................‌‌..................

                                       قرار روزانه:تلاوت سوره عصر به همراه شعر آن

                                                     تکالیف ۲۶ اردیبهشت ماه

                                               کتاب هوش برترصفحات۱۰۵و۱۰۶

،......................................................................................................................................

                                     قرار روزانه:تلاوت سوره قدر به همراه شعر آن

                                               تکالیف 25 اردیبهشت ماه

                                      حفظ قرآن :آیه 4 سوره قدر قسمت دوم

                                 کتاب هوش منطقی ریاضی صفحات 109 و110

                                               کتاب واحد کار صفحه 34

                                            عزیزم به سوالاتم پاسخ بده:

                           بدن اکثر پرندگان از چه چیزی پوشیده شده است؟

                           چراپرندگان در فصل زمستان وپاییز سردشان نیست؟

   آیا تا به حال به بدن ماهی نگاه کردی؟بدن ماهی از چه چیزی پوشیده شده است؟نام دیگر  پولک     چیست؟(فلس)

بدن گوسفند از چه چیزی پوشیده شده است؟چه حیوانات دیگری می شناسی که بدنشان از پشم پوشیده شده است؟

                              از پشم گوسفند چه استفاده هایی می شود؟

          به جز پشم،پولک،پر،بدن جانوران از چه چیز دیگری پوشیده شده است؟(مو)

                     می دانی بیشتر جانوران بدن آنها از موپوشیده شده است؟

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                    قرار روزانه:تلاوت سوره ناس به همراه شعر آن

                                                 تکالیف 24 اردیبهشت ماه

                                                    کتاب علوم صفحه56

                        پسرگلم قبل از انجام این صفحه ،فیلم مربوط به آن را مشاهده کن.

                                                کتاب واحد کار صفحه 33

                                              گلم به سوالاتم پاسخ بده:

                              گوسفندان چگونه زندگی میکنند؟فردی یا گروهی؟

                    به گوسفندانی که به صورت گروهی به چراگاه میروند چه می گویند؟

                                                  چراگاه کجاست؟

                               عزیزم میدونی به چه جانورانی وحشی می گویند؟

                    حیوانات وحشی بیشتر در کجا زندگی می کنند؟غذای انها چیست؟

          به چه حیواناتی اهلی می گویند؟غذای آنها چیست وبیشتر در کجا زندگی می کنند؟

                                می دانی خزندگان چه ویژگی هایی دارند؟

                         به نظر شما لاک پشت جز کدام دسته از جانوران است؟

                             مار چطور؟نهنگ چطور؟عقاب چطور؟یوز پلنگ چطور؟

                                                       زبان آموزی

                                  ترکیب حروف با مصوت های َ  ِ  ُ   آ    ای

                                       عزیز دلم ترکیب های زیر را بخوان:

دی            دُ                ذَ               تِ           لی           نا            شا            

کَ             مِ               فُ               حِ           جا            قا            رَ

.................................................................................................................

                                               سلام گلای من صبحتون بخیر

                                               

                                    قرار روزانه:تلاوت سوره قدر به همراه شعر آن

 (بچه ها جون میدونید که امشب شب قدره وما طبق قرارمون سوره قدر را تلاوت می کنیم.)

                                              تکالیف 23 اردیبهشت ماه

                                            کتاب هوش برتر صفحه 104

                                                کتاب علوم صفحه55

                  عزیزم پس از دیدن فیلم در کانال سروش این صفحه را انجام بده.

                                              زبان آموزی کلمه خوانی

                                                 با هم می خوانیم:

میعادُ                    میثاقُ                 ایمانِ               عالَمینَ                رَحیمُ

  

دین                    مُستَقیمُ                اَلَتی               عَظیمُ                 سَمیعٌ

  

                                 قرار روزانه:تلاوت سوره فلق به همراه شعر آن

                                              تکالیف 22 اردیبهشت ماه

                                     کتاب مفاهیم واعداد صفحات79،80،81

                                                        زبان آموزی

                                              مصوت ی وترکیب باحروف

                                          عزیزم ترکیب های زیر را بخوان:

بی           سی              لی             می              دی               صی         

                                           شعر حیوانات اهلی و وحشی

............................................................................................................................................

                                قرار روزانه :تلاوت سوره توحید به همراه شعر آن

                                                تکالیف 21 اردیبهشت ماه

                                                          حفظ قرآن

                                  آیه 4 سوره قدر تا قسمت (تَنَزَلُ المَلایِکَه وَالروحُ)

                                   کتاب هوش منطقی ریاضی صفحات 107 و108

                        عزیزم حتما قبل از انجام این صفحات فیلم مربوط به آن را تماشا کن.

                                             کتاب واحد کار صفحات 31 و32

                                   پسرم پس از دیدن فیلم ،این صفحات را کامل کن.    

                                              عزیزم به سوالاتم پاسخ بده:

                         گلم به نظر شما چه حیواناتی در جنگل زندگی می کنند؟

                                     می دانی چرا گردن زرافه بلند است؟

                                  چه جانورانی در بیابان زندگی می کنند؟

                                       در بیابان بیشتر از همه چیست؟

                  شتر چگونه می تواند مسافت طولانی را در بیابان بدون اب طی کند؟

                    محل زندگی عقاب کجاست؟چرا لانه خود را بالای کوه می سازد؟

                         فرآورده هایی که از شیر گاو بدست می آید را نام ببر.

                       به بچه گاو چه می گویند؟آیا گوشت آن قابل خوردن است؟

                                    غذای اصلی گاو وگوسفند چیست؟

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                 

                                  قرار روزانه:تلاوت سوره کافرون به همراه شعر آن

                                                 تکالیف 20 اردیبهشت ماه

                                                کتاب هوش برتر صفحه 103

                                          کتاب مفاهیم واعداد صفحات 77 و78

                                          زبان آموزی ترکیب مصوت ی با حروف

عزیز دلم پس از اینکه فیلم مربوط به تدریس این نشانه را مشاهده کردی، ترکیب های زیر را بخوان:

بی                   سی                 دی                    می                  حی

     

بیست             سیب                 کیف                   میخ                   میز

     

فیل                 ابابیل                سجیل                 دین                   یتیم

       

                                      قرار روزانه:تلاوت سوره همزه به همراه شعرآن

                                                   تکالیف18اردیبهشت ماه

                                                  حفظ قرآن آیه 3 سوره قدر

                                                 کتاب علوم صفحات 52و53

                                                  کتاب واحد کار صفحه30

                      عزیزم پس از دیدن فیلم مربوط به این صفحات کتاب را انجام بده.

............................................................................................................................................

                                قرار روزانه :تلاوت سوره ماعون به همراه شعر آن

                                              تکالیف 17 اردیبهشت ماه

                                       کتاب هوش برتر صفحات 101 و102

                                      کتاب مفاهیم واعدادصفحات 75 و76

            عزیزم پس از دیدن  تدریس این صفحات در کانال سروش ،کتابت را انجام بده.

                                                   کلمات قرآنی

                                         گل من ،کلمات زیر را بخوان.

ایلافِ           تارِکی                سَبیلُ                   اَدراکَ                 فُرقانَ

             

قُرَیش           شِتا                   بَیتُ                     آمَنَهُم                  صَیفِ

عزیزم کاربرگ های زیر را انجام بده.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                         قرار روزانه: تلاوت سوره قریش به همراه شعر آن

                                                    تکالیف 16 اردیبهشت ماه

                                      کتاب هوش منطقی ریاضی صفحات 105 و106

                                پسرم پس از دیدن فیلم این صفحات کتاب را انجام بده.     

                                                          زبان آموزی

                                         تر کیب حروف با مصوت ها  َ  ِ   ُ    آ

                                 گلم کلمات زیر را با صدای بلند برای مامان بخوان.

اَصحابِ                    یَجعَل                        مَرَضَ                    تَضلیل   

        تَرمیهِم                   فَجَعَلَهُم                   اَعطَیناکَ                  لِرَبِکَ

.........................................................................................................................................

                                    قرار روزانه :تلاوت سوره فیل به همراه شعر آن

                                                تکالیف 14 اردیبهشت ماه

                                                حفظ قرآن سوره قدر آیه 2

                                       کتاب هوش منطقی ریاضی صفحه 104

                            عزیزم پس از دیدن فیلم مربوطه این صفحه را انجام دهید.

                                                کتاب واحد کار صفحه 27

                                               گلم به سوالاتم پاسخ بده:

                                      عزیزم حشرات چند علامت ونشانه دارند؟

                                (بدنشان 3قسمتی است،2،4،6پادارند ،تخم گذارند)

                               می دانی شاخک حشرات برای آنان چه فایده ای دارد؟

                        نام 2 حیوان که خانه هایشان را همیشه با خود همراه دارند را بگو.

                             می دانی بلند ترین حیوان دنیا کیه وچه غذایی می خوره؟

                                      گاو وگوسفند جز کدوم دسته از حیواناتند؟

                              پوشش بدن گوسفند چیست وچه استفاده هایی دارد؟

                 پوشش بدن گاو چیست ؟برای ساخت چه چیزهایی از آن استفاده می شود؟

.......................................................................................................................................

                                    قرار روزانه:تلاوت سوره نصربه همراه شعر آن

                                                 تکالیف 13 اردیبهشت ماه

                                                 کتاب واحد کار صفحه 26

                                               گلم به سوالاتم پاسخ بده:

                       عزیزم می دانی جانوران به چند دسته تقسیم می شوند ؟

                 (6 دسته:پستانداران ،پرندگان،خزندگان،آبزیان ،حشرات ، دوزیستان)

                         می  دانی گروه پستانداران چه نشانه هایی دارند ؟

                           می دانی کدام گروه حیوانات تخم گذار هستند؟

                 آیا همه پرندگان میتوانند پرواز کنند؟چرا بعضی ها پرواز نمی کنند؟

                                             خزندگان را نام ببرید؟

                               تفاوت آبزیان با جانوران خشکی در چیست؟

                         عزیزم می دانی به چه جانورانی وحشی می گویند؟

                 حیوانات وحشی بیشتر در کجا زندگی می کنند؟غذای آنها چیست؟

      به چه حیواناتی اهلی می گویند؟غذای آنها چیست و بیشتر در کجا زندگی می کنند؟

                                               کتاب علوم صفحات 47 و48

عزیزم حیوانات از نظر محل زندگی به چند دسته تقسیم می شوند: بعضی از انها در آسمان پرواز میکنند، بعضی در روی زمین،بعضی دیگر در زیر زمین وبعضی هم در آب.

حیوانات از  نظر اندازه هم به بزرگ وکوچک تقسیم میشوند واز نظر غذا به حیوانات گوشت خوار وعلف خوار ودانه خوارتقسیم میشوند. 

جانوران به دو گروه اهلی ووحشی تقسیم میشوند.

بچه های من حیوانات اهلی برای مافوایدی دارند:از شیر ،گوشت،پوست ،پشم ،روده آنها استفاده میشود واز آنها برای بردن بار وشخم زدن زمین هم استفاده میکنند.

پسرم از شما میخوام برای هر کدام دو مثال بزنی .                    

                                                    زبان آموزی مصوت آ

                                                گل من کلمات زیر را بخوان:

شِفا               اَسوَد                بارَکَ                   آذَرَ                 بَشَرَ  

                      

آلِهَه               ضَلالٍ                کَذالِکَ              اِبراهیمَ             سَماواتِ

                    

                    ...........................................................................................................................                

                                              قرار روزانه :تلاوت آیه الکرسی

                                                 تکالیف 12 اردیبهشت ماه

                                           کتاب مفاهیم واعداد صفحه 73 و74

                 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                 قرارروزانه:تلاوت سوره مبارکه عصربه همراه شعرآن

                                                    تکالیف11اردیبهشت ماه

                                             کتاب هوش برترصفحات99و100

                                                  کتاب واحد کار صفحه25

                      پسرم پس از مشاهده فیلم مربوط به این صفحه،کتاب را انجام بده.          

                                                          کلمه خوانی       

                                         عزیزم کلمات زیر را با صدای بلند بخوان.

       اَلَم            رَبُکَ            اَصحابِ          یَجعَل             سِجیلِ

..........................................................................................................................................      

                              قرار روزانه:تلاوت سوره مبارکه حمد به همراه شعر آن

                                                  تکالیف 10 اردیبهشت ماه

                                                 حفظ قرآن آیه اول سوره قدر

بچه ها ی گلم خداجون توی این سوره در مورد شب قدر صحبت کرده واون را معرفی کرده.میدونیم که ماه رمضان ماه پر برکتیه ودر این ماه 3شب داریم که به اونا شبهای قدر میگویند .بچه ها تواین شبها قرآن خوندن و دعا کردن خیلی خوبه ،چون فرشته ها میاند نزدیک ما روی زمین وبه دعا های ما گوش می کنند وتا صبح سلام ودرود میفرستند.بچه ها خداجون تو این سوره گفتند که این شب از هزار ماه بهتره .پس این سوره را حفظ میکنیم تادر شب قدر باهم دیگه زمزمه کنیم.

                                                      کتاب علوم صفحه 47

                                                 کتاب واحد کار صفحات 23 و24

                گلای من پس از دیدن فیلم مربوطه در کانال سروش این صفحات را کامل کنید.

راستی عزیزان میتونید عکس های خودتون در ایام قرنطینه را در گالری عکس ببینید.

مادر مهربان ،برای اینکه گل پسران در زمینه حفظ قران وشعرها باشما همکاری کنند ،از بازی استفاده کنیدفانواع واقسام بازیها را دراین مورد میتوانید استفاده کنیدمثل گردوشکستم،گرگم وگله میبرم،پرتاب توپ در سبد،بشین پاشو،حتی گل پسرانی که تمایل زیاد به بازی فوتبال دارند را میتوان با زدن ضربه های پنالتی به ازای خواندن هر ایه ترغیب کرد .

****************************************************************************

                              تلاوت امروز(طبق قولمون):سوره کوثر به همراه شعر آن

                                                  تکالیف 9 اردیبهشت ماه

                                                    

                                              کتاب واحد کار صفحه 21

             عزیزم پس از دیدن فیلم مربوط به تدریس این صفحه در کانال سروش،کتاب را انجام بده.

                                          گل من به سوالاتم پاسخ بده:

                    آیا تا به حال به کشتزار رفته ای؟کشتزار به چه رنگهایی وجود دارد؟

                                      چه گیا هانی در کشتزار می روید؟

                                     می دونی پوست گندم چه نام دارد؟

                                       سبوس گندم چه فایده ای دارد؟

                                    در چه فصلی گندم کاشته می شود؟

                            در چه فصلی گندم از خوشه جدا ودرو می شود؟

                   برای اینکه زمین برای کشت اماده شودچه کاری باید انجام داد؟

                                  با چه وسیله ای زمین را شخم می زنند؟

                                                کتاب علوم صفحه46

                                                     کلمه خوانی

  پسر من کلمات را با صدای بلند بخوان:

کَیدَهُم           دَخَلَ              اَرسَلَ            اَنزَلَ               اَعوذُ

            

اَبابیلَ            تَرمیهِم           سِجیلَ            کَیفَ               مَلِکِ

           

فَعَلَ                یَدُعُ              یَتیمَ              مِسکینَ           خَناسَ

     

قُلوبُ           زَبَدُ              ناسَ                دینُ                 یَقولُ

 

                                              

وَهَبَ                     صَبَرَ                   اَحسَنَ                  صَمَدَ                  اَذِنَ

   

کَفَرتُم                    رُسُلُهُم              سَجَدتُ                  یَشرَبُ             وَهَبَ                          

        

کَبُرَ              اَلَذینَ                اَرَاَیتَ                 یُکَذِبُ                    ساهونَ

شَکَرتُم         دَخَلتُم              لُمَزَه                 یَحسَبُ                   اَخلَدَه

            

.............................................................................................................................................

                             

                 مادر عزیز این کاربرگ ها را به دلخواه مبتوانید با فرزند خود تمرین کنید.

          

بچه ها دوستاتون را به خونشون برسونید.

         

سودوکو زیر را انجام بده.

          

                

مادر مهربان ،برای اینکه گل پسران در زمینه حفظ قران وشعرها باشما همکاری کنند ،از بازی استفاده کنیدفانواع واقسام بازیها را دراین مورد میتوانید استفاده کنیدمثل گردوشکستم،گرگم وگله میبرم،پرتاب توپ در سبد،بشین پاشو،حتی گل پسرانی که تمایل زیاد به بازی فوتبال دارند را میتوان با زدن ضربه های پنالتی به ازای خواندن هر ایه ترغیب کرد .

 از اینکه شما عزیزان بامن همکاری میکنید متشکرم.

پاسخ نظرات

با عرض سلام وقبولی طاعات

 محمدمهدی جان از شما متشکرم به خاطر اینکه به سوالات پاسخ دادی.

مسیح جان از اینکه نظرت را ارسال کردی ممنونم.

..........................................................................................................................................

سلام خوبان

طاعات وعباداتتان قبول درگاه احدیت

از خانواده های که گزارش تکالیف را ارسال می کنند بی نهایت  سپاس گذارم.

توصیه ای برای یاد گیری کلمات ونشانه ها

اگر کودکی چندنشانه را نمی شناسد ،برای یادگیری و تثبیت از یک نشانه شروع کنید وبا تکرار وتمرین آن را تثبیت کنید وبعد به سراغ نشانه دیگر بروید .با بازی برگرداندن در بطری،کارت بازی ،ماهی گیری و... میتوانید تثبیت کنید.

برای کلمه خوانی هم به صورت بخش بخش باید کار شود ووقتی هر بخش را به صورت جداگانه خواند ،تمام بخشها کنار هم گذاشته شود و همه را باهم بخواند.

برای راهنمایی وکمک به یادگیری گل پسران ،روز های دوشنبه وپنج شنبه در خدمت شما عزیزان هستم.          

                                         

.........................................................................................................................................

عزیزان

از پسر های عزیزم که روز معلم را تبریک گفتند سپاس گذارم

(محمد طاها جان خوش اخلاق،امیر علی جان رضایی ،امیر محمد جان،علی جان،امیر عباس جان،وحید جان،امیر مهدی جان،حسین جان،محمد طاها جان فرزان پور،محمد مهدی جان)

بابت ابراز لطف شما صمیمانه تشکر میکنم  

                                                                        

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

سلام مهربونای من

محمد مبین جان ازاینکه شعر را به زیبایی خواندی خوشحالم.

از محمد مهدی جان ومادر عزیزش بابت محبتشون سپاس گذارم.به لطف ومحبت شما افتخار میکنم.

سپاس از این همه مهربانی بی دریغ

                                                    

    توجه:

صحبتی با مادر گل پسرم علی جان ومبین جان علی حیدری:

من با تماس های مکرری که در روز 5شنبه 11 اردیبهشت ماه گرفتم موفق نشدم با شما صحبت کنم لطفا در روز 2دوشنبه 15اردیهشت ماه منتظر تماس من باشید.

........................................................................................................................................

سلام گلای خوشکلم

بچه ها جونم دوست دارم یه قولی به من بدین:

اینکه تو این ایام ماه مبارک به مامان وباباتون حسابی

کمک کنین واونا رواذیت نکنین تا شما هم جز روزه دارها باشین عزیزم و

سوره های مر بوط به هر روز را هم تلاوت کنید.

از گل پسرام واز حسین جان،امیر عباس جان ،امیر علی جان رضایی،امیر محمد جان سپاس گذارم.

محمد مبین جان از تلاش شما سپاس گذارم.

از آقا حسین،آقا محمد،آقا امیر علی خالقی ،آقا امیر عباس وآقاوحید خیلی ممنونم .

                               خیلی دوستتون دارم.

                                       

..........................................................................................................................................

سلام دوستای خوبم،حالتون خوبه              

روز بارانی تون بخیر

از دیدن عکس وفیلم هاتون خیلی خوشحال شدم مثل فیلم سوره همزه امیر عباس جان،مثل عکسهای علی جان(قاب زیبا یا مهدی )،محمد طاها جان خوش اخلاق(رنگ آمیزی زیبا ودسته بندی درستش )،وحید جان (کلاژ کتاب وآجیل)امیر عباس جان (کلاژ نیمه شعبان)ومحمد مهدی جان (تانک زیبا)

               به وجود شما افتخار میکنم.                           از خلاقیت شما لذت بردم.

ازامیر علی جان رضایی و محمد طاها جان فرزان پور بابت همکاری بامادر خود سپاس گذارم.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

سلام گلای من          

ان شالله که سالم وسلامت باشین.

وحیدجان ،امیرمهدی جان ،امیر عباس جان از اینکه با مادرتون همکاری می کنیدخیلی متشکرم.

......................................................................................................................................

ازمحمد طاها جان(فرزان پور)، محمد جان،امیر محمد جان،محمد طاها جان(خوش اخلاق)بابت انجام تکالیف ممنونم.

سوالات واحد کار تاحدی قبلا کار شده تقریباً در حد اشاره ولی الان کامل باید گفته شود.

                                     

بازم از شما ممنونم که با مامان جون شعر وسوره هاتون را تمرین میکنید.

علی عزیز،محمد عزیز،امیر مهدی عزیز،امیر علی رضایی عزیز،امیر عباس عزیز ومحمد طاها خوش اخلاق عزیز از شما سپاس گذارم.

                                        

سلام به همه پسرای دوست داشتنی من 

از اینکه با مامان مهربونتون همکاری میکنید وبه موقع تکالیفتون را انجام میدین، خیلی ممنونم.

وحید جان،حسین جان و امیر عباس جان خیلی دوستتون دارم.

                                                 تقدیم به شما

                                     

.........................................................................................................................................

  سلام به همه نوآموزان عزیزم

دلم برای همه تون تنگ شده.

محمد ومحمد طاها جان (فرزان پور)به خاطر انجام تکالیفتون ازتون ممنونم.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

وحید جان از شما به خاطر انجام تکالیف وهمکاری بامادر خوبت سپاسگذارم .آرزوی موفقیت برای شما وهمه دوستانت را دارم .

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 سلام به نو آموزان عزیز ومادران دلسوزشان    

                                                  

تشکر فراوان از وحید عزیز،محمد عزیز ومحمد طاها عزیز (فرزان پور) که با مادر خود همکاری میکنند.

مادر عزیزم نگران نباشید ان شالله تصمیمات خوبی در رابطه با تحصیل بچه ها گرفته میشود .تا جایی که من اطلاع دارم وشنیدم قرار است به همین سال اضافه کنند.

         

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  سلام دوستای خوبم      

سلام به حسین جان،محمد جان،امیر علی جان رضایی ،کسرا جان

از شما به خاطر ارسال نظراتتون واز اینکه با مامان همکاری میکنید ،متشکرم.   

مادر مهربان ،برای اینکه گل پسران در زمینه حفظ قران وشعرها باشما همکاری کنند ،از بازی استفاده کنیدفانواع واقسام بازیها را دراین مورد میتوانید استفاده کنیدمثل گردوشکستم،گرگم وگله میبرم،پرتاب توپ در سبد،بشین پاشو،حتی گل پسرانی که تمایل زیاد به بازی فوتبال دارند را میتوان با زدن ضربه های پنالتی به ازای خواندن هر ایه ترغیب کرد .

 از اینکه شما عزیزان بامن همکاری میکنید متشکرم.

   

1