انسشکرحدیث پیامبرمحرم2مهر2

نقطه یابی

دلبندم دراوقات فراغتت نیمه دیگر شکل هارا نقاشی کن وبرایم به کلاس بیاور

تقارن

لطفانمونه هایی از این قبیل تقارن ها را دراختیار عزیزانم قرار دهید تا بتوانند نیمه دیگر شکل را بکشند.

الگوهای شطرنجی

دلبندم مانند نمونه خانه هارا رنگ کن

علوم

موضوع علوم این ماه خاک است اطلاعات نوگلانم ازخاک باعث درک بهتر آنها خواهد شد

نمایشگاه دهه فجر

    عزیزانم منتظر کاردستیهای قشنگتون برای نمایشگاه دهه فجرکه باکمک مادرگلتون درست کردین هستم

یادآوری

مادران عزیز به اطلاعتون می رسونم که آموزش سوره ماعون شروع شده لطفا هرروز از آنها سوال کنید کدام آیه را فرا گرفتند.درضمن شما میتوانید ازسوره هایی که آموزش داده شده کلماتی   مثل«اَحَد.صَمَد.یَکُن.قُل.یَحُضُ.یَدُعُ.اَلَم.تَرَ.مِنَ.اِنَ.هُو» ویاکلماتی از سوره های دیگرکه فقط دومصوت تدریس شده را دارنددرشکل های دو بخشی یاسه بخشی یا چهار بخشی پیدا کرده وبا آنها تمرین  کنید.قبلا از همکاری شما بزرگواران کمال تشکر رادارم

نمایشگاه کاردستی دی ماه

شکل سازی با سنگها

خداقوت هنرمندان کوچولو

ساخت رنگ صورتی