انسشکرحدیث پیامبرمحرم2مهر2

نوش جان حافظان کوچک قرآن

بازی در شهربازی قبل از حضور دررستوران

آزمایش سنگینی وسبکی اجسام درآب

نقاشی با آبرنگ (واحدکارآب)

نقاشی باآبرنگ (واحدکار آب)

کارگاه رنگ ورنگ آمیزی تخم مرغ سفالی

حضور دخترانم درتئاتر چله زری

معاینه نوگلانم توسط مربی بهداشت

واااای جدول هندسه آموز!!1

نقاشی پرچم ایران روی صورت عزیزانم