547879818082

دفترچه باغ گلها

مادر عزیزم تمرین سوره ها ،احادیث و شعرهای دفترچه باغ گلها هر روز فراموش نشود.

از حسن توجه شما متشکرم

چند دقیقه مطالعه

تمرین

مادر مهربانم تمرین های زیر را در دفتر تلاش و شطرنجی انجام دهید . 

فعالیت کلاسی

تثبیت عدد یک با چینه ،چوب خط و دکمه های رنگی

پرش جفت پا روی اشکال هندسی 

عدد یک

خطوط اصلی

مادر گرامی خطوط اصلی بالای تابلو را در دفتر تلاش فرزند خود بکشید تا تمرین کند.هم چنین تصاویری که صدای س دارد را از مجلات پیدا کرده و با فرزند خود تصویر خوانی انجام داده سپس تصاویر را در دفتر تلاش بچسبانیدتا در ذهن کودکتان تثبیت شود.

با تشکر از همراهی شما مادر گزامی

تمرین

پسر گلم تفاوت های دو تصویر را پیدا کن و فقط در تصویر پایین علامت بزن

فعالیت کلاسی

ضبط صوت شدن نوآموزان جهت تکرار و تمرین سوره ها 

پاره کردن کاغذ رنگی با دست 

آشنایی اولیه با سودوکو

کارگاه خمیر بازی

آزمایش کشف منابع اصلی زمین :آب ،خاک و سنگ

بازی

توجه توجه

مادر عزیز لطفا علامت های استاندارد روی خوراکی ها ،پودر لباسشویی ،جعبه دستمال کاغذی و ... را جدا کرده به فرزند

خود بدهید تا جهت تکمیل کاربرگ خود به مدرسه بیاورد لطفا داخل پلاستیک قرار داده ونام نوآموز را روی آن بنویسید.