کودکان خجالتی


اگر کودک خجالتی دارید با این روش کودک را اجتماعی کنید.

یک میکروفن خیالی جلوی کودک بگیرید و با او مصاحبه کنید.

نظر او را درباره رنگ لباسش، آب و هوا، غذای مورد علاقه‌اش و… بپرسید و تا می‌توانید این مصاحبه را طولانی کنید.

با این کار کودک هم ابراز نظر و عقیده‌اش را تمرین می‌کند و هم صحبت کردن مقابل جمعیت را یاد می‌گیرد