5
عیدیلمقلب القلوبعید2عید3عید4سبدمیوه

خداحافظی


 به نام خدای زیبایی ها

 

پسر عزیزمآن روز که مدرسه آمدی و چهره‌ی شاد و خندان خود را به من نشان دادی

با تو همراه شدم و دل به تو دادم و تو دل به من!


اکنون پایان سال است و تو می‌خواهی به کلاس بالاتر بروی

و من با یک دنیا آرزوی خوب بدرقه کننده‌ی تو هستم.


قشنگم، من به خاطر تو و آینده‌ی تو، برخلاف میل باطنی خود،

گاهی به تندی با تو برخورد کردم که در احساس کودکانه‌ات نگنجید.

امیدوارم مرا ببخشی


فرزندم از تو می‌خواهم در همه حال خدا را از یاد نبری،

از به زبان آوردن حرف‌های زشت خودداری کنی،

هرچه را که برای خود دوست داری، برای دیگران هم دوست داشته باشی


ان شاالله تو در آینده شخص بسیار مهمی شوی پس برای آن روز تربیت شو.

صبر و حوصله داشته باش و از مشکلات هراسی به خود راه نده.

در برابر ناملایمات چون کوه استوار باش.


بدان همواره دوستت دارم و هرگاه تو را ببینم،

حتّی اگر بی‌تفاوت از کنارم بگذری باز هم دوستت خواهم داشت.


اگر از من ناراحت شدی به حرمت معلّمی مرا ببخش.
به امید رسیدن تو به درجات بالا

تکلیف1 و2 خرداد

سلام

واحدکار

صفحه38

گلم پس ازتکمیل پازل به سوالات جواب بده

عزیزم چندحیوان در این تصویر میبینی؟

اهلی هستند یا وحشی؟

به آقایی که به درخت تکیه داده چه میگویند؟

صفحه39

پسر شکلهای حیوانات راازداخل مجلات برش بده وبااستفاده از نی، سیخ چوبی و...یک باغ وحش زیبا کلاژ نما.

گلم میدانی باغ وحش کجاست؟

به حیواناتی که در جنگل زندگی میکنند چه می گویند؟

حیوانات وحشی په خطراتی میتوانند برای ما داشته باشند؟

غذای شیروپلنگ چیست؟

وظیفه ی مادر برابر حیونات چیست؟

وقتی به باغ وحش میرویم برای اینکه حیوانات به ماآسیب نرسانندچه بایدبکنیم؟

مفاهیم و اعداد

صفحه88

تقارن

هوش برتر

صفحه111و 112

تکلیف2/31

روخوانی

کلمات قرآنی

علوم

فصل تابستان

تابستونم تابستون
پرنده های رقصون
میوه های رنگارنگ
اومد به باغ و بوستان
دومین فصل ساله
بعد از بهار می آیم
تیر مرداد شهریور
سه ماه گرمی دارم

تابستان خوب زبیاست                        به جای سرما گرماست
عجب هوایی داره                               چه میوه ای داره
هلوی زرد وپر آب                                انگور شیرین و ناب
گیلاس و سیب و آلو                         خربازه و زرد آلو
میریم به دشت و صحرا میرویم تا لب دریا

مفاهیم واعداد

صفحه 85

تثبیت اعداد5 تا 10

صفحه86 و 87

مفهوم تفریق

آهای آهای بچـــه ها درس ریاضـی داریـم

چینه ها رو ما باهــم رو هم دیگه می ذاریم

8 چینـه روی میــزن همین الان بـرداریـن

حـالا 3 تـا بــرداریـــن اونــو کنــار بــذاریــن

حالا باقــی مونده رو با هم دیگه بشمارین

پنچ تا مونده درسته؟به اینکه شک ندارین

به این می گیم بچــه ها تفـریق و یاکه منها

یاد گــرفتین عـزیـزان ، آفـــرین بر شما ها

حالا شما بـا بازی تمــــرین کنین ریاضــی

منم کمک می کنم هــــرجـا کــه بـود نیازی

چند تا چینه بذارین بعـد چند تا رو بردارین

نگاه کنین وبگین کـه مونده چند تا  دارین

ده تا جوجه رفتن تو کوچه

یکی شون دوید دنبال دونه

نه تای دیگه باقی میمونه

از نه تا جوجه یکی شون اومد،

پیش مرغابی:

–مرغابی شب ها، کجا می خوابی؟

اگر بشماری، دونه به دونه

هشت تای دیگه، باقی می مونه

از هشت تا جوجه یکی شون دوید،

رفت اون گوشه توی قفس،

آقا خرگوشه هر کی ندونه،

مرغه می دونه هفت تای دیگه،

باقی می مونه

از هفت تا جوجه

پیشی که اومد،

همه ترسیدن این ور دویدن،

اون ور دویدن

یکیشون دوید

داخل خونه

شش تای دیگه، باقی می مونه

از شش تا جوجه یکیشون پرید

رو پای هاپو گفت:

آهای هاپو! چی میگی؟ بگو!

وسط حیاط، کنار لونه پنج تای دیگه،

باقی می مونه

از پنج تا جوجه یکی شون به یک ببعی رسید

که چوپونه داشت، پشماشو می چید

همون جا ایستاد، پیش چوپونه

چهارتای دیگه، باقی می مونه

از چهار تا جوجه

یکی شون اومد،

پیش الاغه به الاغه گفت: -دماغت چاقه؟

سواری دادن، برات آسونه؟

از چهار تا جوجه

سه تای دیگه، باقی می مونه

از سه تا جوجه یکی شون اومد نزدیک بزی:

-حالت چطوره، آی خاله قزی؟

توی چمن و شبدر و پونه

دوتای دیگه، باقی می مونه

از دو تا جوجه یکی شون اومد،

پیش دختره: -خانوم خانوما، شیر دوشیدی؟

به من هم میدی؟

از دو تا جوجه، تنها یه دونه روی علف ها، باقی می مونه

جوجه تنها، رفت تو انباری گفت:

آقا اسبه! از تو انباری، خبری داری؟

اسبه گفت: آره! نه تا جوجه، توپول و موپول، توی انباره

جوجه ها همه بیرون اومدن

حالا دوباره ده تا شدن

تکالیف29/30 اردیبهشت ماه

2/29

روخوانی

کلمات قرآنی

واحدکار

صفحه35

پسرم به محل زندگی اسب، اصطبل می گویند

به محل زندگی بز، گوسفند وگاو، آغل گویند

به محل زندگی مرغ وخروس، لانه گویند

به لانهٔ پرندگان آشیانه می‌گویند

صفحه36

مراحل کرم ابریشم تا پروانه شدن

1 همه پروانه ها اول یک تخم کوچک هستند . آن قدر کوچک که شاید لازم باشد برای دیدنشان ذره بین دست تان بگیرید. پروانه ی مادر ، تخم ها را روی برگ هایی می گذارد که بعد غذای بچه کرم ها می شوند.


2 وقتی کرم های کوچک از داخل تخم هایشان بیرون آمدند یک کار خیلی مهم دارند: خوردن، خوردن، خوردن و باز هم خوردن.

3 آن ها از همان برگ هایی که زیر پایشان است شروع می کنند به خوردن و جلو می روند تا به برگ های دیگر برسند. بعد از دو هفته تا یکماه، آن قدر بزرگ و چاق شده اند که آماده اند برای رفتن به داخل پیله.

4 حالا کرم چاق و گنده یک جای امن و آرام برای پیله پیدا می کند. او از دهانش چیزی مثل یک نخ خیلی نازک ، و نرم بیرون می آورد و به یک شاخه یا برگ وصل می کند و بعد دور تا دور خودش آن را می پیچاند. این طوری خودش وسط اتاقکی که به آن پیله می گویند می ماند.

5 در داخل پیله کرم تغییرات مهمی می کند . بدنش کشیده می شود و بال های کوچکی در می آورد.
که کم کم بزرگ می شوند. مثل وقتی که نوزاد داخل شکم مادرش هست . کرم هم داخل پیله کم کم رشد می کند و به پروانه تبدیل می شود

6 بعد از چند هفته، کرم سابق (پروانه ی فعلی) آماده ی بیرون آمدن از پیله است. او با استفاده از پاهای پروانه ای جدیدش پیله را پاره می کند و بیرون می آید. بال هایش را که در پیله ی تنگ چروک شده بودند، باز می کند و پرواز می کند. وقتش است که پروانه ی مادر یک برگ چاق و چله پیدا کند و تخم های جدیدش را روی آن ها به جا بگذارد. بازی از اول.

چند فعالیت ساده درباره چرخه زندگی پروانه

علوم

صفحه 60

عزیزم قبلا در مورد حرکت حیوانات صحبت کرده ایم

صفحه61

برخی حیوانات گوشت خوار مثل شیر و گرگ و ببربعضی علف خوارند مثل :اسب و گوسفند و گاو


برخی دانه خوارند مثل : مرغ و خروس و جوجه

2/30

هوش برتر

صفحه 107 و 108

هوش منطقی ریاضی

صفحه112

پسرم طبق الگو خانه ها وماهی ها را ادامه بده

گلم به فاصله ی بین الگو ها توجه نما

واحدکار

صفحه 37

گلم حیوانات دارای بچه هستند.بریم ببینیم نام بچه ی هر حیوان را چیست

به بچه ی گاو ، گوساله میگویند

به بچه ی گوسفند، بره میگویند

به بچه ی بز، بزغاله میگویند

به بچه ی مرغ، جوجه میگویند

عزیزم به نظرت به بچه ی اسب چه میگویند؟

التماس دعا

تکلیف 27 و 28 اردیبهشت ماه

سلام

2/27

روخوانی

دینِ...فیه...قیلَ...نَفسی...شَدیدِ...رُسُلی...اَدری...یَشفینَ..اَبابیلَ...مُخلِصینَ

علوم

 صفحه57

همه موجودات زنده میتوانند حرکت کنند، حرکت یکی از ویژگی های مهم جانوران است.

بعضی از جانوران خزنده هستند و می خزند .زیرا دارای دست و پا نیستند و یا دارای دست و پای کوتاه هستند،مجبور هستند خود را روی زمین بکشند یعنی می خزند. 

مانند: مار،  تمساح ،کرم خاکی  و..

بعضی از جانوران که بجای دست، دارای بال هستند، در هوا هم می توانندبه پرواز دربیایند. 

مانند : جغد ، عقاب ،غاز ،خفاش ، پروانه و...

 بعضی از جانوران که دارای دستهای کوتاه و پاهای بلند هستند، از روی زمین کمی به هوا بلند شده و دو باره به روی زمین می آیند،

  یعنی می جهند. 

 مانند : قورباغه ،کانگورو

 Image result for kangaroo animated gif

بعضی از جانوران هم هستند که دارای چهار دست و پا هستند، 

 گروهی از این جانوران هم می دوند و هم راه می روند.  

مانند:  اسب، شتر ، 

Related image

وگروهی هم فقط می دوند. یعنی بیشتر در حال دویدن هستند تا آهسته راه رفتن  

مانند : آهو، خرگوش....

 Image result for ‫تصاویر متحرک  آهو‬‎

من و شما ( انسانها) هم راه می رویم یا بعضی وقتها می دویم.

2/28

قرآن

حفظ آیه 5 سوره قدر (سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)

هوش منظقی ریاضی

صفحه 111

عزیزم اینجا با مفهوم تناظر یک به یک آشنا میشویم..مثلا هر خرگوش یک هویج یا هر پمپ بنزین یک ماشین

گلم به فاصله ها دقت نما که شکل ها راعقب وجلو نکشی.

مفاهیم واعداد

صفحه 82

تمرین جمع

صفحه83

تثبیت اعداد

صفخه84

تمرین جمع اعداد

مادرعزیز در این صفحه مجموع شکل های ستون سمت چپ را حساب نمایید(در هر دسته)

معرفی کتاب

کتاب فصل میوه‌چینی (پیش‌دبستانی) جهت آمادگی برای ورود به کلاس اول شامل: فارسی، ریاضی، علوم

لیست کتاب های مناسب ۷ تا ۱۲ سال

پسر نامرئی

این کتاب داستان پسربچه ای خجالتی به نام "برایان" است که به دلیل ساکت و خجالتی بودنش نمیتواند با دیگران ارتباط برقرار کند، درنتیجه دیگران هم او را نمیبینند و به او توجه نمیکنند. معلم مدرسه، مدیر مدرسه و همشاگردی هایش او را نمیبینند و در جمع هایشان راه نمیدهند. برایان پسر با استعدادی است اما به دلیل خجالتی بودن نمیتواند بطور موثر ابراز وجود کند و بنابراین بقیه پی به توانایی ها و استعدادهای او نمیبرند تا وقتیکه شاگرد جدیدی به مدرسه شان می آید و زندگی برایان بعد از آشنایی با او عوض میشود...

در این سن و سال کودکان خلق و خوی های مختلفی دارند. بعضی کودکان بسیار راحت و صمیمی با افراد ناآشنا برخورد میکنند و میتوانند به راحتی دوست پیدا کنند و در مواقع لزوم ابراز وجود کنند. اما بعضی دیگر در این توانایی ضعف دارند و نمیتوانند به راحتی در دوستی پیش قدم شوند یا توانایی های خود را به نمایش بگذارند. درمورد این نوع از کودکان لازم است که توانایی ابراز وجود به موقع به آنها آموزش داده شود تا بتوانند در گروه های مختلف همسالان خود وارد شوند و در مدرسه عملکرد مناسبی داشته باشند.

این کتاب بطور غیرمستقیم در قالب یک داستان مهارت برقراری ارتباط را به کودکان آموزش میدهد.

بلوط سبز

این کتاب روایت داستانی برای آشنایی و آشتی کودکان با طبیعت و حیوانات است. ژیوان، که پسر یک شکارچی است  در یک جنگل با سنجاب کوچولویی دوست میشود و آنها هرروز صبح همدیگر را در جنگل میبینند. یک روز سنجاب یک بلوط به ژیوان میدهد و به او میگوید که اگر نصف آن را بخورد تبدیل به سنجاب میشود، و اگر دوباره نصف ان را بخورد تبدیل به انسان میشود. بعد از مدتی سنجاب کوچولو، دوست ژیوان گم میشود. ژیوان تصمیم میگیرد نصف بلوط را بخورد و به دنبال دوستش برود، اما خودش هم شکار میشود و میفهمد که شکارچی سنجاب ها پدر او است. به هر ترتیبی ژیوان نجات پیدا میکند و دوستانش را نجات میدهد، اما پیش پدرش برنمیگردد. روزی به نزدیکی خانه شان میرود و پدرش را میبیند که غمگین نشسته است و دلش برای او تنگ شده، با پدرش حرف میزند و از او میخواهد دیگر سنجاب ها را شکار نکند و محیط بان شود...

در این کتاب بچه ها با مفهوم حیوان دوستی، طبیعت دوستی و محیط بان آشنا میشوند.

آشپزخانه خانم گیلاس

این کتاب شامل دو داستان مصور با تصویرهای زیبا از دیوید رابرتز است که مفاهیم ارزشمندی در زندگی را به کودکان یاد میدهد. داستان اول "این یک کت و شلوار معمولی نیست" درباره ی مفاهیمی مانند  دوست داشتن، کوشا بودن و احترام متقابل است و به کودک یاد میدهد قدر داشته هایش را بداند. مکس، خیلی دوست دارد کت و شلواری داشته باشد تا همه جا بتواند آن را بپوشد و برای رسیدن به آن بسیار تلاش میکند. اما ایده ای که او برای رسیدن به خواسته اش دارد، او را خاص و متفاوت میکند و باعث میشود نگاه اطرافیانش هم به این مسئله تغییر کند. کودک در خلال این داستان می آموزد که با درست فکر کردن میتوان از پس هرکاری برآمد.

داستان بعدی با نام "آشپزخانه خانم گیلاس" داستان آشپزخانه ای را تعریف میکند که در آن همه تصمیم میگیرند جای خود را با دیگری عوض کنند.

 در داستان اول، مفهوم تفاوت های فردی، و توانایی و عدم توانایی در این کتاب بررسی میشود و کودک می فهمد که باید روی داشته ها و توانایی های خودش تمرکز کند و غبطه ی دیگران را نخورد.  در پایان داستان دوم به این نتیجه می رسند که انجام دادن کاری که آن را دوست دارند و آن را بلدند از هر کار دیگری بهتر است

کنسرت آقای خرس

این کتاب داستان زندگی خرسی است که پیانویی جا مانده در جنگل را پیدا می کند، بچه خرس هر روز به سراغ پیانو می‌رود و کم کم با آن خود می گیرد و بزرگ می‌شود که می‌تواند آهنگ‌های دلنشینی بنوازد. روزی پدر و دختری به جنگل می‌آیند و به خرس پیشنهاد می‌دهند که همراه آنان به شهر برود. خرس می‌داند اگر به شهر برود دلش برای خرس‌های دیگر تنگ می‌شود اما از سویی دیگر سودای دیدن شهر و برگزاری کنسرت او را وسوسه می‌کند.

خرس پیانو زن جنگل و دوستانش را به ترک می کند و برای کسب شهرت و تجربه‌های جدید به شهر می رود و خیلی زود به آقای خرس مشهوری تبدیل می‌شود که همه برای کنسرت هایش صف می بندند. پس از مدتی با این که همه چیز به خوبی پیش می‌رود خرس حس می‌کند چیزی کم دارد ...

خرس از جنگل به شهر می‌رود به جایی که به آن تعلق ندارد، برای مدتی زرق و برق شهر خرس را از هویتش، دوستانش و جنگلی که در آن زندگی می‌کرد دور می‌کند. اما سرانجام خرس برای بازیافتن دوستان قدیمی‌اش راهی جنگل می‌شود.

این داستان مفهوم هویت، تعلق خاطر و حفظ دوستی‌های قدیمی را برای کودک بازگو می‌کند

هیس! ما یک نقشه داریم

کتاب کودک "هیس! ما یک نقشه داریم" داستان ۴ دوست صمیمی علاقمند به پرندگان است که می خواهند آن ها را با خود همراه کنند، ۳ دوست پیشنهاد می دهند پرندگان را اسیر کنند اما یکی از این چهار دوست اعتقاد دارد که اگر با پرندگان دوست باشند می توانند آن ها را با خود همراه کنند.

چهار دوست به جنگل می روند و پرنده ای خوش خط و خال و زیبا می بینند. دوست کوچک‌تر به پرنده می‌گوید: «سلام پرنده» اما سه دوست دیگرش او را ساکت می‌کنند و می‌گویند: «هیس! ما یک نقشه داریم.»

سه دوست دیگر یک توری می‌آورند روی پرنده می‌اندازند. اما پرنده فرار می‌کند و می‌رود. سه دوست بزرگ‌تر هر چه تلاش می‌کنند موفق نمی‌شوند پرنده را بگیرند تا این می‌بینند دوست دیگرشان که به پرنده سلام کرده بود به آرامی به پرنده نزدیک شده و با پیشنهاد غذا اعتماد او را جلب کرده است.

طولی نمی‌کشد که پرنده‌های زیادی با دوست کوچک ارتباط برقرار می کنند. سه دوست بزرگ‌تر فرصت را غنیمت می‌شمارند تا با روشی که خودشان فکر می‌کنند درست است پرنده‌های بیشتری شکار کنند. پس دوباره سراغ تورشان می‌روند. این کار پرنده‌ها را خشمگین می‌کند و همگی مجبور به فرار می‌شوند.

سپس آن‌ها به یک سنجاب برمی‌خورند و باز دوست کوچک‌شان را ساکت می‌کنند و می‌گویند: «هیس! ما یک نقشه داریم.» و بدون توجه به روش دوست کوچک‌شان سعی می‌کنند آن موجود را به روش خودشان اسیر کنند. «هیس! ما یک نقشه داریم» کتابی تصویری است. متن تکرارشونده «هیس! ما یک نقشه داریم» و همچنین تصاویر زیبای داخل کتاب، برای کودکان سنین پایین جذاب است و چسبندگی کودکان به کتاب را بیشتر می کند.

عکس های مصور شده در کتاب بسیار هوشمندانه طراحی شده اند و نکات جالبی در آنها نهفته است، برای مثال در تصویر مصور روی کتاب، کوچکترین دوست با فاصله ای نسبت به باقی ۳ دوست دیگر ترسیم شده است که نمایان گر اختلاف نظر بین آنهاست. از طرفی نگاه دوست کوچکتر به ۳ دوست دیگر هم نشان دهنده چشمان مشاهده گر و متعجب اوست.

پرنده‌ی زیبای رنگارنگ با فرار خود صفحه به صفحه ما را در طول داستان پیش می‌برد و او که همیشه چشمان‌اش بسته است، زمانی که به دوست کوچک‌تر اعتماد می‌کند، چشمان‌اش را باز می‌کند تا دوست جدید خود را ببیند.

کتاب «هیس! ما یک نقشه داریم» برای بلندخوانی و اجرای نمایش کودک بسیار ایده آل است.

کتاب "هیس! ما یک نقشه داریم" ترویج دهنده فرهنگ دوستی با طبیعت و حیوانات هست و تفاوت نگاه کودکان و بزرگسالان به طبیعت، حیوانات و محیط اطراف خود است.

دوست بزرگ

کتاب دوست بزرگ داستانی است درباره دوستی و رعایت حد دوستی را مطرح می‌کند. مادر بچه‌کلاغ وقتی می‌فهمد دوست تازه‌ی او یک فیل است نگران می‌شود و مانند هر مادر نگرانی، به بچه‌کلاغ هشدار می‌دهد و برای قطع دوستی با فیل دلایل مختلفی را مطرح می‌کند. ولی بچه‌کلاغ برای همه‌ی آن‌ها جوابی دارد که ثابت کند دوستی‌اش با فیل اشتباه نیست. مادر که هنوز مجاب نشده است به او هشدار می‌دهد مبادا با فیل کشتی بگیرد یا وسط آب برود.

بچه کلاغ به مادرش اطمینان می‌دهد هیچ کدام از این کارها را نخواهد کرد و یادآوری می‌کند که او می‌داند یک فیل چه می‌کند و یک کلاغ چه عادت‌هایی دارد. مادر سرانجام آخرین تیر خود را رها می‌کند و از او می‌پرسد که چگونه با فیل گفت وگو می‌کند. بچه‌کلاغ در پاسخ می‌گوید درست است که او زبان فیل را بلد نیست ولی آن دو می‌توانند به زبان اشاره و با نگاه با یک دیگر ارتباط برقرار کنند و احساس خود را به یک دیگر منتقل کنند. مادر که تا حدودی آرام شده است این‌بار برای فیل اظهار نگرانی می‌کند و از او می‌خواهد که از فیل رفتارهای کلاغ‌ها را نخواهد. بچه کلاغ که دیگر بی‌حوصله شده است می گوید من می‌دانم با چه کسی دوستی می‌کنم. او یک فیل ساده است نه یک فیل پرنده.

داستان با طرح دوستی بچه‌کلاغ و بچه‌فیل، موضوع هم « قد و اندازه بودن » در دوستی را به خوبی بیان می‌کند. هم چنین به والدین می‌گوید که در عین حال که باید هوای کودکان را داشتهه باشند و چتر حمایتی‌شان برسر کودکان باشد، نباید آنان را دست کم بگیرند و باید به کودکان اطمینان کرد.

المر

المر کتابی است درمورد تفاوت های فردی و ویژگی های منحصر بفرد. المر فیلی است که شبیه هیچ فیل دیگری نیست، او مثل فیل های دیگر خاکستری نیست، بلکه رنگارنگ و بسیار شوخ است. در ابتدای داستان او از این تفاوت ناراضی است و دلش میخواهد شبیه فیل های دیگر باشد پس میرود و با توت های وحشی خود را خاکستری میکند، اما دیگر هیچ کس او را نمیشناسد. او دیگر المر نیست بلکه فقط یک فیل است. اما او ویژگی های دیگری هم دارد که او را منحصر بفرد میکند و در ادامه همین ویژگی ها باعث میشود همه او را بشناسند.

المر یکی از بهترین کتاب ها در حوزه ی خودشناسی کودکان است، سال هاست این کتاب در کارگاه های کودکان، در مهد کودک ها و مدارس خوانده میشود و همیشه جزو جداب ترین کتاب ها برای کودکان است. حتی ناشر کتاب «المر» ۲۶ می سال ۲۰۱۶ را روز المر نامگذاری کرد و کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها این روز را با اجرای برنامه‌هایی در رابطه با این فیل دوست‌داشتنی جشن گرفتند. لازم است که هر کودکی حتما یک بار این کتاب را بخواند و درمورد ویژگی های منحصر بفرد خود فکر کند.

این کتاب برای بلندخوانی و اجرای نمایش مناسب است.

داستان المر داستان تفاوت ها و پذیرش و احترام به این تفاوت هاست. در جریان داستان کودک می آموزد که آنچه او را منحصر بفرد میکند همین تفاوت هاست و باید آنها را دوست بدارد.

شنگال

شنگال کوچولو نمیداند چیست؟ نمیداند دقیقا به چه دردی میخورد؟ او نه چنگال است و نه قاشق. هیچ وقت سر سفره از او استفاده نمیشود. نه چنگال ها او را میپذیرند و نه قاشق ها. شنگال دلش میخواهد به درد کاری بخورد، میخواهد در یک گروه قرار بگیرد و همه او را بپذیرند. 

پس تصمیم میگیرد خود را شبیه قاشق ها یا چنگال های دیگر بکند. اما موفق نمیشود، چون او نه قاشق است نه چنگال.

تا اینکه روز سرو کله ی یک بچه کوچولو در خانه پیدا میشود. او آنقدر کوچک است که نمیتواند از قاشق و چنگال استفاده کند. به چیزی احتیاج دارد که هم قاشق باشد و هم چنگال و این همان چیزی است که شنگال برای آن ساخته شده است.

داستان شنگال به تفاوت های فردی و نقاط قوت یا ضعف هرکس میپردازد. در خلال داستان کودک میبیند که ویژگی های متفاوت شنگال نه تنها بد و بی مصرف نیست، بلکه بسیار مفید است و برای هدفی خاص طراحی شده است.تکلیف25 و 26 اردیبهشت ماه

سلام عزیزان دلم

قرآن

حفظ آیه 4 سوره قدر قسمت دوم (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ)

هوش منظقی ریاضی

صفحه 109 

گلم در هر ردیف از سمت چپ شروع کن وقبل ستاره را سبزوبعد ستاره را قرمز رنگ بزن

صفحه 110

مادران عزیز این نمونه تمرین قبلا در صفحه28 واحدکار تمرین شده

واحدکار

صفحه 34

سودوکو 9تایی

شکل هایی که در این سودوکو میبینی جز کدام دسته ازحیوانات هستند؟

گلم به نظرت غذایی این حیوانات چیست؟

پوشش بدن آنها از چه چیزی است؟

هوش برتر(مهارت های زندگی)

صفحه105 و 106

تکلیف 2/24

 

روخوانی

نادَونَ...مالَها...لَلَبَسنا...جاهَدَ...قابِلِ...مالِکِ

اَرجُلَکُم...اُزلِفَت...

واحدکار

صفحه 33

آموزش تقارن

روش نقاشی تقارن با آینه :

  • در وسط کاغذ یک خط مستقیم از بالا به پایین بکشید.این خط “خط تقارن” خواهد شد .
  • نیمه یک تصویر ساده را بر روی نصف صفحه کاغذ بکشید.اگر کودک شما راست دست هست تصویر را بر روی دست چپ خط تقارن بکشید و اگر چپ دست است بر روی دست راست خط تقارن بکشید.
  • حالا وقتش هست تا کودک‌تان قرینه تصویر را کامل کند. آینه را طوریکه سمت آینه رو به تصویر باشد بر روی خط تقارن قرار دهید. اینجا هست که حقه اتفاق می‌افتد >>>> وقتی به آینه نگاه می‌کنید، تصویر بصورت جادویی بر سمت سفید کاغذ ظاهر می‌شود.
  • فقط کافی هست که کودکتان روی اثر، بازتاب نور بر روی کاغذ را بکشد تا نقاشی کامل شود.(به زاویه دید توجه کنید اگر تصویر ظاهر نشد زاویه دید را همانند تصویر تنظیم کنید)
  • کودک شما عاشق این نقاشی تقارن و حقه می‌شود یک فعالیت هنری و علمی با نتیجه‌ای ساده و جالب است.

چه اتفاقی افتاد:

وقتی نور سفید بر یک سطح براق و درخشنده مثل آینه بر می‌خورد، انعکاس آن بر می‌گردد.

علوم

صفحه 56

روش های دفاع حیوانات

1 : دویدن و دور شدن

بعضی از جانوران با دویدن و دور شدن از محل خطر ، خود را حفظ می کنند . مانند : زرافه  آهوی کوچک صحرایی  گوزن و خرگوش

2 : از طریق حرکت نکردن

جانورانی هستند که خود را به شاخه ی درختان و برگ گیاهان می چسبانند و حرکت نمی کنند . این عدم حرکت باعث می شود دشمن او را موجود دیگر و یا قسمتی از گیاه فرض کند . البته در این مواقع جانور هم رنگ محیط هم هست . مانند : ملخ 

 

3 : از طریق استتار ( پوشاندن )

تعداد زیادی از جانوران با مخفی شدن خود را از خطر حفظ می کنند . رنگ ، طرح و شکل آنان با درختان و گیاهان و سنگ و خاک محیط اطراف در می آمیزد . این هماهنگی باعث می شود که به سختی گیر دشمنان بیفتند . مانند :  پلنگ  گورخر مار  

4 : پنهان شدن

در این ، جانور هر وقت احساس خطر کند به نزدیکترین درخت یا بوته و سنگ و شیاف زمین پناه برده و خود را مخفی می کند . مانند :موش خرما- میمون  

5 : پوشش سخت

در این نوع ، جانور خود را در زیر لاک یا پوست سخت و تیز خود مخفی می کند . لاک پشت با قایم شدن زیر لاک سخت خود و فرو بردن دست و پا زیر آن برای مدتی طولانی خود را از خطر حفظ می کند . جوجه تیغی و خار پشت خود را به شکل یک توپ بزرگ خاردار تبدیل کرده و مانع دست یافتن دشمن به آن ها می شود . در مواردی هم خارپشت مجبور است خار های خود را به سوی دشمن پرت کند .

6 : استفاده از تغییر شکل ظاهری

بعضی از حیوانات خود را وحشی تر و خطر ناکتر از انچه که هستند را از خود نشان می دهند، و سعی می کنند دشمن را بترسانند . مانند ماهی پفی که خود را باد می کند و به صورت یک بادکنک در می آید . و گربه که موهای دم و بدن خود را سیخ کرده و قوز می کند و چنگال های خور را بیرون می آورند 

  

7 : مبارزه کردن

در این روش جانوران با استفاده از یکی یا چند عضو خود ، به مبارزه با دشمن می پردازند مثل

شاخ زدن ( گاو- بز  گوزن شاخ دار و ... )

گاز گرفتن ( سگ  گرگ  روباه و... )

لگد زدن ( اسب -  الاغ -  استر- فیل و... )

چنگ زدن ( خرس  شیر  عقاب و ....)

و...  

 8 : استفاده از زهر یا نیش

در این روش جانور با نیش های قوی و نیرومند می تواند به جانوران مختلف دیگر حمله کند و به آن ها آسیب برسان . مانند :  مار  انواع زنبور  وزغ - عقرب و رتیل  

 

9 : به وسیله بو ی بد و تکان ناگهانی

در این روش جانور هر گاه احساس خطر کند بوی بدی را از خود ترشح می کند . که باعث فراری دادن دشمن می شود .مانند راسو

 دست آخر اینکه

انسان ها با هیچ کدام از روش های بالا نمی تواند از خود در مقابل خطرات به طور کلی استفااده نماید . او نمی تواند مانند آهو سریع بدود ، مانند گربه تغییر چهره بدهد ، مانند دیگر جانوران چنگ بزند ، نیش بزن ، در پوست خود قایم شود و ...

 اما با استفاده از مهم ترین و کامل تریت سلاخ دفاعی یعنی عقل و شعور بر همه خطر ها فایق آید همین عقل و شعور و دست ها و پاهای توانای انسان هاست که او را اشرف مخلوقات می نامند .

تکلیف 2/23

سلام گل های زیبای من

روخوانی

دینِ...فیه...قیلَ...نَفسی...شَدیدِ...رُسُلی...اَدری...یَشفینَ..اَبابیلَ...مُخلِصینَ

جاهَدَ...یُنادَونَ...مالَها...لَلَبَسنا...جاهَدَ...قابِلِ...مالِکِ

اَرجُلَکُم...اُزلِفَت...تَملِکُ...قَبلُ...لَیسَ

هوش برتر

صفحه 104

علوم

صفحه 55

پرندگان دارای پر هستند و پرواز می کنند .

برخی پرندگان مانند طاووس وشتر مرغ به خاطر وزن زیاد قادر به پرواز کردن نیستند

پرندگان در جاهای مختلف زندگی می کنند؛ در جنگلها ، آبها ، خشکی، روی زمین و نیز روی درختان بزرگ و بلند .

پرندگان هم دارای خانواده هستندو از فرزندان خود مراقبت می کنند.

پرندگان بیشتر وقتشان را صرف جست و جوی غذا می کنند.

بیشتر پرندگان حشره خوار هستند (آنها حشره می خورند). بعضی از

پرندگان، مثل جغدها و عقاب ها گوشتخوار هستند و برخی دیگر

مثل مرغ مگس خوار، گیاهخوارند. بقیه پرندگان

مانند سار، هم گیاهخوار و هم گوشتخوارند. بعضی از پرندگان

مانند توکان میوه خوارند.

 پرندگان تخم می گذارند و از تخم به جوجه تبدیل می شوند.

بعضی از پرندگان مانند مرغ ها،هر روز تخم می گذارند. 

شترمرغ در میان پرندگان بزرگ ترین تخم ها را می گذارد

نام اجزاء بدن پرندگان : نوک ، پنجه ، پر ، بال و 

 پرندگان برای تکثیر و به دست آوردن غذا در تابستان به سمت آب و هوا

های خنک تر مهاجرت می کنند و سپس در زمستان به آب و هواهای گرم تر برمی

گردند

موفق باشید عزیزان دلم

بازی یافتن حیوانات

بازی های فکری و مهارتی می توانند کمک شایان توجهی در راستای پرورش استعداد ها و توانایی های کودکان و خردسالان در سنین مختلف باشند. ما در گروه با آموزگار در ادامه تهیه کاربرگ های آموزشی امروز کاربرگ بازی دیداری یافتن حیوانات در جنگل و دشت و مزرعه را برای کودکان آماده کرده ایم.

بازی یافتن اشیاء پنهان در دسته مهارت های ادراک دیداری قرار می گیرد. مهارتهای ادراک دیداری، مهارتهایی هستند که کودک از آن برای درک چیزهایی که در محیط پیرامون خود می بیند استفاده می کند. این گونه بازی ها بسته به محتوای موجود در تصاویر آن می تواند موضوعات جذاب دیگری را نیز به کودکان آموزش دهد. مانند این کاربرگ آموزشی که آموزش حیوانات را نیز شامل می شود.

راهنمای کاربرگ دیداری یافتن حیوانات در جنگل و دشت و مزرعه

در این کاربرگ آموزشی ۳ تصویر از محیط های مختلف طبیعت شامل جنگل ، دشت و صحرا و مزرعه وجود دارد که در در هر یک از آن ها حیوانات مخصوص به خود زنگی می کنند.
در این مجموعه تعدادی تصویر حیوانات در کنار تصاویر طبیعت وجود دارد. در گام شما باید با نشان دادن هر یک از این حیوانات، از فرزندان خود بخواهید تا آنها را برای شما در تصاویر پیدا کنند. توجه داشته باشید در مرحله اول زمان پیدا کردن خیلی مهم نیست. فقط بچه ها را آزاد بگذارید تا خودشان آنها را بیابند. حالا در مرحله دوم می توانید نسبت به زمان یافتن حیوانات نیز توجه نمایید.
در گام بعدی پس از یافتن هر یک از حیوانات با توجه به سن کودکان از آن ها در مورد هر یک از حیوانات سوال بپرسید. در ادامه نوع هر یک و ویژگی های آن ها همانند بزرگی و کوچکی ، قوی بودن ، اهلی و وحشی بودن ، نحوه زندگی و نوع و خوراک آن ها و موارد دیگر را برای آن ها توضیح دهید. برای راحتی شما محیط ها به سه قسمت جنگل ، مزرعه و دشت و صحرا تقسیم شده است.

تصاویر حیوانات کاربرگ

برخی از فواید و اثرات مثبت کاربرگ بازی  دیداری یافتن حیوانات در جنگل و دشت و مزرعه برای کودکان

۱ ـ تقویت و پرورش مهارت دیداری در کودکان

۲ ـ افزایش دقت و تقویت توجه در کودکان و خردسالان

۳ ـ افزایش تمرکز در خردسالان و کودکان

۴ ـ بهبود اعتماد به نفس در فرزندان با کسب موفقیت در یافتن حیوانات

۵ ـ افزایش توانمندی‌های ذهنی بچه ها و تقویت هوش آن ها

۶ ـ تقویت حافظه فعال و کوتاه مدت در کودکان

۷- آشنایی بچه ها با حیوانات مختلف در طبیعت های مختلف زندگی

تهیه و تنظیم : گروه با آموزگار