5
پاییزپاییزپاییزپاییزورودیقرانروز کودک

صفحه اصلی

شناخت حالات مختلف چهره
1397/09/21 ساعت 13:19:21
رنگ نارنجی
1397/09/15 ساعت 18:55:56
آشنایی با حواس 5گانه
1397/09/15 ساعت 18:47:02
تقویت هوش فضایی
1397/09/15 ساعت 18:44:27
آشنایی با اعضای بدن
1397/09/15 ساعت 18:33:47
تقویت هوش
1397/09/15 ساعت 18:28:47
معرفی چند بازی
1397/09/07 ساعت 06:34:16
آموزش سودوکو 9 تایی
1397/09/07 ساعت 06:13:22
عدد4
1397/09/05 ساعت 21:00:22
بازی ریاضی/دوخت ساده
1397/09/05 ساعت 20:53:10
بازی ریاضی/ حمل کتاب
1397/09/05 ساعت 20:51:12
کارگاه سفال
1397/09/05 ساعت 20:44:22
ناهار وحدت
1397/09/04 ساعت 12:53:40
پیدا کردن شکل از زمینه
1397/08/30 ساعت 20:47:45
نشانه های ماه آبان
1397/08/30 ساعت 19:54:43
بازی آزاد با لیوان چینی
1397/08/30 ساعت 19:49:05
سالاد فصل
1397/08/30 ساعت 19:45:46
زنگ بازی
1397/08/30 ساعت 19:42:24
لباس حیوانی
1397/08/30 ساعت 19:39:15
کاردستی ماشین
1397/08/22 ساعت 14:49:49
کلاژ پاییز
1397/08/22 ساعت 14:48:48
کلاژ محرم
1397/08/21 ساعت 15:31:38
توالی سه تایی(سه رنگ)
1397/08/21 ساعت 15:25:40
مفهوم ونثبیت عددد3
1397/08/21 ساعت 06:22:35
تثبیت عدد2
1397/08/18 ساعت 16:20:24
تثبیت عدد 1
1397/08/18 ساعت 16:19:27
تثبیت چپ و راست
1397/08/18 ساعت 09:09:56
تثبیت مفاهیم
1397/08/18 ساعت 08:57:26
آموزش وضو
1397/08/16 ساعت 18:48:24
آزمایش توپ های چرخان
1397/08/13 ساعت 14:52:05
آموزش صحیح مسواک زدن
1397/08/13 ساعت 14:29:26
چندنمونه کاربرگ
1397/08/12 ساعت 19:14:46
مفهوم خارج /داخل
1397/08/12 ساعت 18:50:41
تقویت هوش و دقت
1397/08/12 ساعت 18:42:05
نقطه یابی
1397/08/12 ساعت 15:25:18
نشانه های ماه مهر
1397/08/08 ساعت 09:33:35
سخنوری
1397/08/08 ساعت 09:00:58
منابع اصلی زمین
1397/08/06 ساعت 18:17:32
یا صاحب الزمان
1397/08/04 ساعت 09:15:14
ماز
1397/08/04 ساعت 08:56:25
پروژه علوم/ زمین
1397/08/03 ساعت 10:07:03
الگویابی
1397/08/03 ساعت 09:51:52
توالی
1397/08/03 ساعت 09:40:04
آموزش اشکال هندسی
1397/08/03 ساعت 09:28:14
تفاوت ها
1397/08/03 ساعت 08:29:14
روز جهانی استاندارد
1397/07/22 ساعت 12:00:00
کارگاه سفال
1397/07/17 ساعت 21:10:28
روز جهانی پست
1397/07/17 ساعت 09:09:00
تبریک روز جهانی کودک
1397/07/16 ساعت 09:09:00
وصل کردن خط چین ها
1397/07/14 ساعت 06:31:50
تمرین شباهت ها
1397/07/13 ساعت 07:21:50
آموزش سه رنگ اصلی
1397/07/12 ساعت 16:53:06
معرفی کتاب های آموزشی
1397/07/12 ساعت 16:15:37
محفل انس با قران
1397/07/12 ساعت 15:56:39
توالی/ توانمندسازی
1397/07/12 ساعت 15:54:09
خمیر بازی/دست ورزی
1397/07/12 ساعت 15:50:03
آموزش خطوط باز و بسته
1397/07/12 ساعت 15:45:57
آخ جون کاردستی
1397/07/12 ساعت 15:42:56
تمرین ماز
1397/07/12 ساعت 15:28:00
تمرین توالی
1397/07/12 ساعت 15:19:55
جشن ورودی
1397/07/12 ساعت 15:02:20
این هم از کلاس ما
1397/07/01 ساعت 12:02:00
بوی ماه مهر
1397/07/01 ساعت 00:00:00
باز این چه شورش است
1397/06/20 ساعت 12:00:00
تقویت دقت دیداری
1396/10/05 ساعت 15:15:14
تمرین درک مفاهیم فضایی
1396/10/04 ساعت 15:59:13
احادیث تربیتی
1396/10/02 ساعت 18:31:35
چندتمرین مهارتی
1396/09/29 ساعت 15:46:37
چندتمرین مهارتی
1396/08/12 ساعت 14:27:05
عکس نوشته های تربیتی
1396/08/07 ساعت 21:49:44
10بازی آپارتمانی
1396/08/07 ساعت 15:30:36
1
1396/07/23 ساعت 17:54:40
بازی وسرگرمی
1396/07/17 ساعت 16:38:34
مدیریت پرتال همکلاسی
1392/11/01 ساعت 09:54:38