هدر معلم
اسلایدشو 1

تمرینات هفتگانه برای افزایش تمرکز کودکان کم دقت

تمرینات هفتگانه برای افزایش تمرکز کودکان کم دقت

توجه و تمرکز، پایه و اساس انجام موفقیت آمیز امور روزمره، مطالعه هدفمند و بهینه و همچنین انجام صحیح تکالیف درسی است.

برخی تمرینات و بازی هایی وجود دارند که والدین می توانند با کودک انجام دهند تا توانایی تمرکز و توجه را در آنان افزایش دهند. در ذیل به برخی از آنان اشاره می کنیم:

تجسم

از کودک بخواهید چشمانش را ببندد. سپس تصویر یکی از اشکال هندسی می مانند مثلث را در ذهن تجسم کند و بعد از آن با چشمان بسته آن تصویر را روی کاغذ ترسیم کند. از او بخواهید این کار را دوباره تکرار کند و تصویر متجسم ذهنش را نقاشی کند، انجام این کار بدون توجه و تمرکز امکان پذیر نخواهد بود و این کار هرچه کندتر صورت گیرد به علت افزایش مدت زمان توجه و تمرکز، نتایج بهتری به همراه دارد. در مداحل پیشرفته تر می توان اشکال متفاوت و پیچیده تری مانند مربع، لوزی، ستاره و ... انتخاب کرد.

 

حدس شکل ها

از کودک بخواهید چشمانش را ببندد، آنگاه اشکال هندسی را به او بدهید و از او بخواهید که نوع آنها را حدس بزند. در مراحل پیشرفته تر اشکال حیوانات مختلف را به او پیشنهاد دهید.

 

تمرکز بر دما

دستان کودک را در دست بگیرید و هنگامی که چشمانش بسته است دو شی ء کمی گرم و کمی سرد را در دستانش بگذارید و از او بخواهید دمایی را که احساس می کند شرح دهد.

... ادامه دارد

ارتباط بهتربا کودک

چگونه با کودک خود بهتر ارتباط برقرار کنیم؟

شفاف باشید

آرام و ساده و در جملات کوتاه حرف بزنید. به کودک تصویر چیزی که در موردش صحبت می کنید را نشان دهید. یا به چیزی که در موردش حرف می زنید اشاره کنید. هر چه گفتگوهای خود را ساده تر کنید هم نحوه سخنرانی تان بیشرفت می کند و هم رفتارتان را بهتر مدیریت می کنید. باید در یک بیام ساده به کودک نشان دهید که چه کاری باید انجام دهید.

در صورت لزوم می توانید زمان و چگونگی آن را شرح دهید. هر چه کلمات کمتر باشند بهتر است. قبل از حرف زدن کلمات را جمع و جور کنید تا کودک را گیج نکنید.

مهارت "نه" گفتن در کودک

برای اینکه کودک شما «نه » گفتن را یاد بگیرد، باید ازخانه شروع کنید:

*اگرشما همیشه فرزندتان رامجبور به اطاعت کردن از خواسته های می کنید وبه محض دیدن واکنش منفی او،عصبانی وپرخاشگر می شوید،نباید انتظار داشته باشید کودکتان به همکلاسی که می خواهد خوراکی هایش را از اوبگیرد، نه بگوید و در آینده در برابر خواسته های غیرمنطقی کسی که دوستش دارد مقاومت کند.


*کودک شما از همین امروز یاد می گیرد حق دارد خواسته هایی که از نظرش درست یامنطقی به نظر نمی رسند را رد کند، یا برعکس احساس می کند هیچوقت در برابر هیچکسی حق ندارد خواست خودش را ترجیح دهد.
*پس اولین،«نه» ای که از کودکتان می شنوید را جشن بگیرید و به خاطر وارد شدنش به یک مرحله تازه رشد، خوشحال شوید.

 

*اگر از او می خواهید لباسی که انتخاب کرده اید رابرای مهمانی بپوشد اما به حرف تان گوش نمی دهد به جای مجبور کردنش و گفتن «یااین کار را می کنی یا به مهمانی نمی رویم». به او حق انتخاب بدهید و با گفتگو و همفکری دنبال انتخاب گزینه ای دلچسب تر بگردید.