هدر معلم
23

معرفی کتاب

تشخیص تفاوت ها

مفهوم کوچک و بزرگ

تمرین توالی

تمرین ماز


نقطه چین

فعالیت ها

اسامی نوآموزان

محمد مهدی اخلاقی

محمدحسین برات پور

امیرحسین تمنایی

محمدطاها توکلی

کیارش حاج حیدری

سپهر حبیبی

محمد حسین حلوایی

سبحان دشتبانی

امیر محمد ربیعیان

علی رفیعی

امیر محمد رنجبر

سجاد سعیدی

محمد حسین شفیعی

مهدی عسگری

امیر مهدی عمادی

پارسا عموتقی

سهیل قصری

محمدصالح کرمی

علی معافی

علی مغرور

عرشیا سعیدی

علی امیریان

خوش آمد گویی ماه مهر

نو گلان عزیزم به پیش دبستانی خوش آمدید