هدر معلم
آتش1

نوگلان درحال کلاژ

بچه ها در اتاق رنگ

گل دخترها درحال اجرای سرود

بستن بند کفش در اتاق توانمند سازی

اینم تخم مرغاهای تزیین شده کلاس ما

بازدید از کتابخانه

حضور آتش نشان در پیش دبستانی

اسامی نوآموزان کلاس خانم روشن فرد

                                               اسامی نوگلان کلاس خانم روشن فرد

حدیث اسدی

آنیتا اصغری

غزل امامیان

مهشاد بلندی زاده

ضحا بنی طرف

هانیه پریشانی

زینب توکل

مبینا جبل عاملی

یاسمین زهرا جعفری

مرضیه جوان بخت

اسما خسروانی

مبینا شفیعی

زهرا صرامی

سارا عسگری

فاطمه زهرا غفوری

کوثر رفیعی

مهدیه کریمی

ثنا کریمی

نیایش مکاری

هانیه نقدعلی

هدا سادات نوربخش

فاطمه نیلی

ریحانه هوازاده

خوش آمد گویی ماه مهر

نو گلان عزیزم به پیش دبستانی خوش آمدید