هدر معلم
234567

عید نوروز

Image result for ‫عید نوروز‬‎

روز پدر

Image result for ‫تبریک میلاد امام علی و روز پدر متحرک‬‎

مفاهیم ریاضی

Image result for ‫کاربرگ مفاهیم اعداد پیش دبستانی‬‎                Related image

شکل از زمینه

Related imageRelated image

جدول شگفت انگیز

 

جدول سودوکو

Image result for ‫سودوکو 16 تایی  پیش دبستانی‬‎                    Image result for ‫سودوکو 16 تایی  پیش دبستانی‬‎

نازنینم جدول سودوکو را تکمیل کن .

تولد امام جواد

Image result for ‫تولد امام جواد‬‎

معرفی کتاب

تشخیص تفاوت ها

مفهوم کوچک و بزرگ