123456

سوره ماعون

دلبندم ممنونم ازت بابت تمرین سوره ها و احادیث 

لطفا با مادر عزیزت سوره ماعون را تمرین و تکرار کن.

کاردستی فرفره

ساخت میوه بهشتی

ساخت میوه انار به وسیله گل سفال در کارگاه

روز نشاط و بازی

یک روز شاد و به یاد ماندنی 

 امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه عزیزای دلم

تدریس نشانه

زنگ علوم

توضیح کارتهای مستند علوم درباره خاک توسط نو اموزان عزیزم

پذیرایی

پذیرایی گل پسرای خوبم در زنگ قران قبول باشه عزیزانم

سوره قریش

پسر گلم تمرین سوره فراموش نشود.

تدریس نشانه

شهادت حضرت زهرا

با رفتنت ای زهرا ، از خانه صفا رفته
زینب به حسین گوید، مادر به کجا رفته
این خانه پس از زهرا گردیده عزا خانه
زهرای مرا کشتند تنها و غریبانه
با آنکه نمی گفتی در کوچه چه ها رخ داد
اما به سوال من رخسار تو پاسخ داد

 شهادت حضرت فاطمه زهرا تسلیت باد.