1
26

وقت مطالعه

 

یادآوری

مادرای عزیز تمرین و تکرار سوره ها و احادیث و شعرها فراموش نشود.

ممنون از همکاری شما عزیزان.

زنگ سخنوری

سخنرانی گل پسرای عزیزم درباره موضوعات واحد کار

حسین باقری

مسیح  امیرخانی

امیر عباس عظیمی

مراسم اربعین

بینایی سنجی

   

تست بینایی سنجی از آقا پسرای عزیز

کارگاه سفال

 سفال بازی پسرای گلم و درست کردن گلوله جهت دست ورزی

ورزش

ورزش گل پسرای عزیزم 

خداقوت عزیزای دلم

میوه بهشتی

پذیرایی زائر کوچولو امیر عباس به دوستای گلش با کلی سیب های خوشمزه و لذیذ

قرائت قرآن قاری کوچولوها

قرائت قرآن پسرای عزیزم

قبول باشه قاری کوچولوهای من

تمرین در منزل

مادران عزیز لطفا هر روز پسرای عزیزم در منزل تمرین سوره ها و احادیث و شعرها را داشته باشند. 

با تشکر از همکاری شما عزیزان.