2
آرامشپرچم جدیدیا مهدیکلاسکلاس 23قرآن

قدر دانی

هیچ وقت برای مهربانی کردن و دست نیازمندی را گرفتن دیر نیست، هیچ وقت لازم

نیست برای اینکهدل کودک یا دردمندی را شاد کنیم حتما حمایت های نقدی گزاف و

چشمگیری را روانه خانه هایشانکنیم، با قدم های کوچک اما سبز هم می توان در

شادی دیگران سهیم شد. به امید روزی که کمک کردن به دیگران به ویژه نیازمندان به

صورت فرهنگ در زندگی ما نهادینه شود.

اولیا عزیز ،نوآموزان دوست داشتنی،همکاران محترم چه با صداقت و چه پر شور وچقدر

با اشتیاق خیریهای را که متعلق به خودتان بود را پر شور و نشاط کردید ،چه زیبا درس

مهربانی وعطوفت را پس دادید،آفرین به مرامتان ،آفرین به غیرت وجوانمردیتان و....

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*