آرامشپرچم جدیدیا مهدیقرآنپاییزروزجهانی کودک

آموزش خانواده

مجتمع آموزشی مهاد برگزار می کند:

سلامت فرزندانمان در گرو  وقت گذاری ماست.

آیا غذاهای متناسب با مزاج ،بر یادگیری و آرامش فرزندم تاثیر دارد؟......

چرا خلق و خوی فرزندم با همسالانش متفاوت است؟....

زمان حضور در کارگاه آموزش خانواده 02/آبان ماه  ساعت 9 صبح

مکان :حسینیه ثاراله

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*