آرامشپرچم جدیدیا مهدیقرآنپاییزروزجهانی کودک

تعطیلی

اطلاعیه

روز سه شنبه 5 آذرو چهارشنبه 6 آذرماه  تمام مقاطع تحصیلی به علت آلودگی هوا تعطیل می باشد.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*