آرامشپرچم جدیدیا مهدیقرآنپاییزروزجهانی کودک

شهادت سردار

سلیمانی بزرگ، تو سلمان زمانه‌ات بودی و در جستجوی حقیقت، سرزمین‌های بسیار را مکرر پیمودی و رنج‌های گران را بر جان خریدی و عاقبت شمع جانت در آتش وصال سوخت. بدان که ما به میثاق تو پای بندیم و پرچمی را که تا دیشب در دستان تو در اهتزاز بود بر زمین نخواهیم گذاشت

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*