آرامشپرچم جدیدیا مهدیقرآنپاییزروزجهانی کودک

تعطیلی

اطلاعیه

روز سه شنبه 5 آذرو چهارشنبه 6 آذرماه  تمام مقاطع تحصیلی به علت آلودگی هوا تعطیل می باشد.

آموزش خانواده

مجتمع آموزشی مهاد برگزار می کند:

سلامت فرزندانمان در گرو  وقت گذاری ماست.

آیا غذاهای متناسب با مزاج ،بر یادگیری و آرامش فرزندم تاثیر دارد؟......

چرا خلق و خوی فرزندم با همسالانش متفاوت است؟....

زمان حضور در کارگاه آموزش خانواده 02/آبان ماه  ساعت 9 صبح

مکان :حسینیه ثاراله

آموزش شعرپاییز

فصل پاییزه       برگامی ریزه

(سرده هوا خیلی دل انگیزه)2

توآسمونا        صدای بادها

(خبرمیده ازسوزوسرما)2

روی درخت ها    پرازکلاغه

به جای بلبل     مسکن زاغه

(اینجااونجاهرکجا  بانگه کلاغه)2

فایل های ضمیمه :

آموزش سوره توحید

Image result for ‫متن سوره توحید‬‎

فایل های ضمیمه :

آموزش سوره فلق

Image result for ‫متن سوره فلق‬‎

فایل های ضمیمه :